Spring naar hoofd-inhoud
Werkt de catalogus prijsregel conditie niet op je Magento platform en gebruikt je bundel producten? De oorzaak ligt bij de 'simple' producten die het bundel product maken.

Omdat Magento de prijs van je bundel product dynamisch berekent, maakt de prijs geen deel uit van de normale catalogus. Dit zal geen probleem zijn wanneer je een catalogus prijs regel hebt toegepast op de gehele Magento catalogus. Maar nu het lastige gedeelte. Wanneer jevoorwaarden selecteert, zoals de voorwaarde afhankelijk van de categorie en vervolgens een regel toepast, zal Magento je niet de nieuw berekende prijs geven. Het antwoord hier is: Koppel zowel de 'simple' product en bundel product aan de Catalogus die deel uitmaakt van de promotie prijs regel voorwaarde. Magento zal nu de regel toepassen op het enkelvoudige product omdat het deel uitmaakt van de categorie die is vermeld in de voorwaarde. En je bundel product zal de dynamisch berekende prijs oppikken. En als je de 'simple' producten niet wilt tonen in de categorie? Zet de zichtbaarheid gewoon op "niet individueel zichtbaar" of "alleen zoeken".

-->

Heeft u een vergelijkbaar project?

Contacteer ons en daag ons uit.