Spring naar hoofd-inhoud

Scrum werkwijze

Scrum & Sprint

Wij gebruiken de Scrum ontwikkelmethode voor al onze projecten. Ons Scrum team werkt in sprint definities die zorgen voor tijdige oplevering en efficiënte communicatie. Deze scrum methode stelt ons in staat transparant te zijn in onze kostenstructuur en binnen budgetten te werken.

Wat is Scrum?

Scrum is de methode die we gebruiken om complexe en veranderingsintensieve projecten goed af te handelen. Deze methode wordt veel gebruikt in de IT wereld, maar ook andere projecten kunnen geholpen worden met de Scrum methodiek.

Onze Scrum aanpak houdt rekening met het feit dat definities die aan het begin van het project zijn gevormd, gedurende het proces van het project kunnen veranderen. Of dit nu komt door aanvullende eisen of nieuwe ontwikkelingen. Het is vaak onmogelijk om vooraf alle details van het te ontwikkelen product te definiëren. Dit vraagt om een aanpak die ruimte laat voor aanpassingen binnen het proces. Door ticket definities te delen met de opdrachtgever (product owner), stelt de Scrum methodiek ons in staat flexibel (agile) in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en iedereen binnen het project te informeren over de ontwikkelstatus en prioriteiten.

Op deze manier zorgt Scrum ervoor dat er opleveringen worden gedaan die aansluiten bij de actuele omstandigheden en de wensen van de klant en dat het project binnen het afgesproken budget blijft.

Werk je met overbelaste programmeurs die niet (op tijd) leveren? Bel ons en wij laten je graag kennismaken met Scrum.

De sprint

Een belangrijk onderdeel van de Scrum methode is de sprint. Het doel van elke sprint is het bereiken van 'mini-milestones', met andere woorden het opleveren van (mini-)functionaliteiten. De sprints worden samen met de klant bepaald. Een sprint kan 1 of 2 weken duren.

Samen met het Scrum team maken we definities, schatten we in hoeveel tijd het ons per item gaat kosten en welke informatie we nog missen.

Uiteindelijk bestaat een sprint uit kleine, behapbare taken die in een backlog worden geschreven. Deze backlog stuurt de sprint en de planning aan.

Dankzij ons softwarepakket Jira kunnen we onze klanten gedurende het hele proces op de hoogte houden van de status. Bovendien kunnen problemen op elk moment worden gedefinieerd.

Ben je benieuwd hoe Scrum planning kan werken met jouw project? Neem dan gewoon even contact met ons op.

Het team

Ons scrum team bestaat uit 6-8 personen. Iedereen heeft een taak binnen het team. Dit kunnen zijn:

 • De Scrum Master - Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed begrijpen en toepassen van Scrum en voor het oplossen van obstakels.

 • De product owner - Hij/zij is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de geleverde waarde door de backlog te voorzien van imput en veel feedback te verzamelen van eindgebruikers en stakeholders.

 • Het ontwikkelteam - Dit zijn alle mensen die samenwerken aan het zelf managen van de items op de sprint backlog. Dit team bestaat uit verschillende professionals.

Wil je de personen achter het team leren kennen? Bekijk dan hier ons team.

Scrum & Uitdagingen

Ons team vindt het werken met Scrum leuk en effectief, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. We zullen de verschillende handicaps hieronder met u delen:

Budgetbeheersing

Budgetten geven ons financiële stabiliteit. Maar ze staan haaks op het Scrum-concept van flexibel ontwikkelen. Klanten hebben vaak behoefte aan dit soort grip, zodat ze precies weten wat ze kunnen verwachten aan het einde van het budget en het project. Bij ontwikkeling is het niet altijd mogelijk om nauwkeurig in te schatten wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het de klant zelf is die hiervan profiteert. De software kan altijd meebewegen met de dynamiek van zijn laatst aangepaste doelstellingen. Onze scrum methode in samenwerking met onze transparante werkregistratie leidt tot efficiëntere kosten.

Prognoses

Doordat incidenten voor de start van een sprint op teamniveau worden besproken, kunnen nauwkeurige tijdsindicaties worden gegeven en worden producten op tijd opgeleverd.

Het geven van een tijdsraming is lastig, zeker in de beginfase. Als de schatting te krap is, bestaat het risico dat de sprint te vol en dus niet haalbaar is, terwijl dit wel de verwachting is aan het begin van een sprint.

Ons ervaren team is steeds beter in staat om in te schatten hoe lang een bepaalde sprint zal duren. En met behulp van onze softwareverzameling kunnen veel projecten op tijd worden voltooid.

Scrum; voordelen voor klant en ontwikkelaar

Scrum biedt voordelen voor klant en ontwikkelaar

Dit is wat wij onze klanten bieden:

 • Altijd op de hoogte van de status van tickets via ons Jira project management systeem.

 • Flexibiliteit: geen gewone ontwikkeling? Geen probleem: wij verwerken het voor je in de sprint.

 • Stabiele en accurate ontwikkelaars die ruimte hebben om hun eigen planning aan te houden.

 • Projecten onder controle.

 • Een teamdoel met een beter eindproduct.

 • Efficiëntie in onderlinge communicatie, aanpak en uitvoering.

 • Snellere toegang tot testlocaties waar deel- of eindversies kunnen worden gecontroleerd op nieuwe functionaliteiten.

 • Als opdrachtgever heb je altijd een vast aanspreekpunt met een directe lijn naar het Scrum team.

Voor ons is Scrum een gunstige manier van ontwikkelen voor zowel jou als klant als voor ons als Young-dogs development-team.

Heb je te maken met overbelaste programmeurs die niet (op tijd) leveren? Bel ons en wij laten je graag kennismaken met Scrum.

Wat is jouw digitale uitdaging?

Wij leiden je de weg

 

Vertel ons je uitdaging

of bel ons op
+ 34 984 098 052

Samen werken we aan jouw digitale toekomst.

Venauto.nl
Ambients.net
Danone
Jimmy Lion
Zinssereurope.com
Dagg.fr
Venyard
Mathyspaints.eu